Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND xã Bình Tiến tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2022.
Ngày cập nhật 30/06/2022

Ngày 29/6/2022, HĐND xã Bình Tiến tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm mặc dù diễn biến dịch covid-19 vẫn còn phức tạp, thời tiết không mấy thuận lợi. Nhưng với tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nên tình hình kinh tế xã hội của xã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 115 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN và xây dựng ước đạt 59 tỷ đồng, tăng 1,5%, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp- thủy sản ước đạt 71 tỷ đồng, tăng bình quân 8%.

Duy trì diện tích gieo trồng cây hàng năm là 183ha, diện tích cây cao su 440 ha; đàn gia xúc gia cẩm trên 11.675 con. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận tập trung vào những tồn tại, hạn chế và bổ sung những gaiir pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Xã Bình Tiến tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch , tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, tập trung phát triển các công trình hạ tầng cơ bản, thiết yếu trên địa bàn xã, tập trung các công trình về giáo dục, văn hóa; tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng hoàn thiện hệ thống đường làng ngõ xóm và các trục nội thị trung tâm; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ gắn với điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với định hướng của nghị quyết đảng bộ Bình Tiến.

Kỳ họp đã xem xét thông qua nhiều báo cáo quan trọng như: Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tổng quyết toán ngân sách xã năm 2021,tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo thầm tra của Ban kinh tế-xã hội, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri tham gia kỳ họp thứ 3, khóa II, báo cáo thẩm tra của ban pháp chế về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng an ninh, nội chính; thông báo của UBMTTQVN xã về hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân, công tác xây dựng chính quyền của mặt trận, kiến nghị đề xuất của UBMT xã với chính quyền tại kỳ họp thứ 4, khóa II; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tham gia với kỳ họp thứ 4, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu của đại biệu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp thông qua tờ trình, về dự kiến chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

 

Ngành Nguyễn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 4