Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Ngày cập nhật 20/03/2020

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân về tầm quan trọng của phụ nữ khi tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; từ đó, hướng tới bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Nâng cao ý thức vươn lên của phụ nữ để đáp ứng yêu cầu quy hoạch; ưu tiên bố trí và sử dụng hợp lý cán bộ nữ góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tập trung triển khai thực hiện từ ngày 09/3/2020 đến khi kết thúc kỳ bầu Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối tượng truyền thông là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các sở, ban, ngành, địa phương các cấp; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh và truyền hình trung ương đóng trên địa bàn và địa phương; cộng đồng dân cư, trong đó chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động truyền thông, gồm: Biên soạn, phát hành các tài liệu và sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương (đóng trên địa bàn)  và địa phương đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đảm bảo hiệu quả. Xây dựng, in ấn các tài liệu, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để truyền thông trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương, báo ngành trong xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đối với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã.Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bình đẳng giới, trong đó lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vào nội dung bài giảng.

Triển khai Kế hoạch trên, Sở Tư pháp thông tin, truyền thông qua các hình thức chủ yếu: Quán triệt, triển khai, thông tin, tuyên truyền qua các cuộc họp của Sở Tư pháp, các đợt sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể; có các bài viết tuyên truyền đăng tải lên Bản tin Tư pháp, trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; giải đáp pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên Thông tin điện tử Sở Tư pháp; lồng ghép qua các đợt tuyên truyền pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức; tuyên truyền qua các tài liệu do Sở Tư pháp phát hành (Tờ gấp, tài liệu nghiệp vụ, tìm hiểu pháp luật, đề cương tuyên truyền...); các hình thức phù hợp khác.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 9