Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

3 áp phích hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế
Ngày cập nhật 23/03/2020

3 áp phích hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo Quyết định  878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế

Nguồn: http://t5g.org.vn/phong-chong-covid-19-3-ap-phich-huong-dan-cach-ly-tai-nha-noi-luu-tru-theo-quyet-dinh-878qd-byt-ngay-1232020-cua-bo-y-te

ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 8