Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển kinh tế.  
Vừa qua thực hiện Kế hoạch năm, hội LHPN xã Bình Tiến xây dựng mô hình “ sinh kế, khởi nghiệp” hỗ trợ 100 con giống gà và thức ăn cho hai hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 3 triệu đồng.  
Thực hiện công văn số 3451/ UBND-KT ngày 23 tháng 09 năm 2021 của Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà về việc báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn cứu trợ để phục hồi sản xuất theo quyết định 183/QĐ-MTTQ-BCT của ban cứu trợ UBMTTQVN tỉnh.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 4