Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng hợp báo cáo thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ngày cập nhật 23/03/2020
Hình ảnh minh họa

Để nắm tình hình thiệt hại và sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các ngành, lĩnh vực và các địa phương bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu:

          1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển tỉnh xây dựng và cung cấp cho Sở, ban, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh công cụ phần mềm hỗ trợ để chủ động khai báo trực tuyến và tổng hợp tự động tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 trên Trang thông tin điện tử ddci.thuathienhue.gov.vn (theo 04 biểu Phụ lục đính kèm). Đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

          2. Trên cơ sở công cụ phần mềm hỗ trợ, UBND tỉnh yêu cầu:

          2.1 Đối với các Địa phương: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 (theo biểu Phụ lục số 1).

2.2 Đối với Hộ kinh doanh/Hợp tác xã: Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phổ biến đến các hộ kinh doanh trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 (theo biểu Phụ lục số 2).

2.3 Đối với các Doanh nghiệp: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 (theo biểu Phụ lục số 3).

2.4 Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách trên các ngành, lĩnh vực tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 (theo biểu Phụ lục số 4).

Ngoài ra, các biểu mẫu được đăng lên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ tại mục Thông tin điều hành – Tin tức sự kiện.

3. Phương thức báo cáo:

Báo cáo trực tiếp qua Trang điện tử ddci.thuathienhue.gov.vn (ưu tiên) hoặc gửi văn bản điện tử (file excel) về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua hộp thư điện tử tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

4. Thời hạn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Sở, ban ngành và địa phương báo cáo trước ngày 20 hàng tháng năm 2020.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển tỉnh tổng hợp tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 của các địa phương, các ngành, lĩnh vực và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24 hàng tháng năm 2020 để có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nghiêm túc khẩn trương thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 4