C:\Fportal\HuongTra\binhtien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
Ngày cập nhật 20/11/2017

Trong năm 2017, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đây rnạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan chuyên môn, đơn nvị sự nghiệp, Uỷ ban nhân dân các phường xã ở các lĩnh vực về trang thông tin điện tử, chữ ký số, các phần mềm dùng chung, dịch vụ công…

Để tạo điều kiện cho các đơn vị trong việc nắm tình hình chung và phục vụ cho công tác đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã, UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã, UBDN thị xã cung cấp các văn bản dưới đây:

Tập tin đính kèm:
Minh Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 10