C:\Fportal\HuongTra\binhtien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện và BPTN&TKQ hiện đại tại xã, phường trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 20/12/2017

Ngày 11  tháng 12 năm 2017, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2870 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
VPHĐND - UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 10