C:\Fportal\HuongTra\binhtien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
CĐCS xã Bình Điền triển khai đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động tổ chức Công Đoàn.
Ngày cập nhật 06/08/2018

Kính gởi : Các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn.

Thực hiện công văn số 38/LĐLĐ của LĐLĐ Thị xã Hương Trà, ngày 06 tháng 8 năm 2018. Về việc tổ chức triển khai đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động tổ chức Công Đoàn.

 

BCH CĐ cơ sở xã Bình Điền triển khai một số nội dung hoạt động sau"

1- CĐCS tổ chức triển khai đợt tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên trong toàn CĐCS. ( lồng ghép vào các hoạt động của đơn vị)

2- Đăng tải tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử xã. Đồng thời gởi văn bản đến Tổ Công đoàn và tất cả đoàn viên Công đoàn toàn đơn vị để truy cập vào các nội dung tuyên tuyền về công đoàn. ( Nội dung tuyên truyền theo phụ lục: 01;02;03 đính kèm và được đăng tải trên cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: www.congdoan.vn.

3- CĐCS báo cáo với Đảng ủy và phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền và vận động 100% tham gia Cuộc thi trực tuyến trên cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam.

( Thời gian dự thi Xem hướng dẫn kèm theo)

4- Đề nghị các tổ công đoàn triển khai và lập danh sách theo dỗi số lượng Đoàn viên tham gia cuộc thi gởi về CĐCS trước ngày 22/8/2018 để báo cáo với LĐLĐ Thị xã.

                                                                                                                                                                                                                                 BCH CĐCS xã Bình Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 8