Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2018
Ngày cập nhật 06/12/2018

        Thực hiện công văn số 2822 /UBND-VX  ngày 29/11//2018 của UBND Thị xã Hương trà Về việc Báo cáo công tác kiểm soát TTHC  năm 2018.

Ngày 05/12/2018 UBND xã Bình điền đã xây dựng  Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn xã,

 

 Ngày 05/12/2018 UBND xã Bình điền đã xây dựng  Báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn xã cụ thể như sau:,

Về tình hình kết quả giải quyết TTHC:

       - UBND xã đã hình thành sổ tiếp nhận và trả kết quả của từng lĩnh vực như: Tư pháp- Hộ tịch, Văn phòng-Thống kê, Địa chính - xây dựng  để theo dỏi việc tiếp nhận và trả kết quả. Cũng như phiếu tiếp nhận hồ sơ ( Theo mẫu số 2 của UBND Tỉnh)  để tiếp nhận hồ sơ giải quyết nhiều ngày. Đồng thời ngày 24/11/2018 UBND xã đã ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại,  hồ sơ TTHC giải quyết đều được cập nhật vào  phần mềm và công khai trên màn hình.

Từ tháng 01/01/2018  đến 15/12/2018  UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết

Tổng số:  4280 trường hợp       ( Kèm biểu mẫu)

- Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng: đã tiếp nhận 72 hồ sơ.

Trong đó: +Hồ sơ giải quyết trong ngày 44 hồ sơ

                  + Hồ sơ quyết nhiều ngày ngày 45 hồ sơ

                  + Hồ sơ liên thông 03 hồ sơ

- Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch: đã tiếp nhận  3660

Trong đó: + Hồ sơ giải quyết trong ngày 3629

                 + Hồ sơ quyết nhiều ngày 31 trường hợp

- Cấp Giấy khai sinh: 90 trường hợp

- Cấp Giấy đăng ký kết hôn: 30 trường hợp (nhiều ngày)

- Cấp Giấy chứng tử: 26 trường hợp

- Cha nhận con: 01 trường hợp ( nhiều ngày)

- Xác nhận trình trạng hôn nhân 61

- Trích lục bản sao: 84 trường hợp

- Chứng thực bản sao từ bản chính : 2836 bản.

- Chứng thực  hợp đồng giao dịch: 95 Hồ sơ

- Chứng thực chữ ký: 437 trường hợp

- Lĩnh vực Văn phòng – Thống kê: 303 trường hợp

Trong đó: +Hồ sơ giải quyết trong ngày 297 hồ sơ

                  + Hồ sơ quyết nhiều ngày ngày 06 hồ sơ

- Giải quyết đơn thư: 07

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội: 158

                   ( Hồ sơ liên Thông)

Trong đó: + BHYT:  112 trường hợp

                  + Xác định mức độ khuyết tật: 18 trường hợp.

                  + Lập hồ sơ trợ cấp BTXH: 14 trường hợp.

                  + Mai táng phí 14 trường hợp.

Nhập Khẩu cho trẻ em mới sinh:  80 trường hợp ( Hồ sơ liên Thông)

 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:

       UBND xã đã tiến hành rà soát đánh giá TTHC, qua rà soát có 02 lĩnh vực còn gây khó khăn,  phiền hà cho người dân trong thực hiện TTHC,  đề nghị với quý cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, để hiệu chỉnh

       * Về lĩnh vực tư pháp – hộ tịch:

* Hồ sơ thừa kế theo pháp luật để cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ:

Có nhiều trường hợp không thể cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh việc đã chết của những người cho là đã chết trong hàng thừa kế ( bố, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại ) do chết trong thời kỳ chiến tranh, không rõ bố, me, vợ; bố, mẹ chồng không biết ông, bà nội, ngoại....

Do vậy việc lập hồ sơ thừa kế là không thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đề xuất: Nên cho gia đình làm cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai thừa kế ( cho cả nhà ký vào tờ cam đoan có chứng thực chữ ký của UBND xã ) thay cho những giáy tờ chứng minh việc người đã chết trong hàng thừa kế.

* Về lĩnh vực chính sách xã hội:

Thứ nhất: . Đơn giản thủ tục hành chính đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng hệ số đối với:

- Trẻ em dưới 16 tuổi hết độ tuổi trẻ em chuyển hệ số từ 2,0,  xuống  hệ số 1,5 chỉ làm hồ sơ điều chỉnh hệ số ( tờ trình và danh sách trích ngang của đối tượng ) không nên làm đầy đủ như hồ sơ ban đầu.

- Người từ 59 tuổi lên đủ 60 tuổi hưởng hệ số 1,5 lên 2,0 cũng làm tờ trình và danh sách trích ngang ( như trẻ em ).

* Thứ hai: Trong thành phần hồ sơ hưởng chế độ BTXH của đối tượng nên bỏ quy định chứng thực giấy CMND và hộ khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm thủ tục hướng chế độ bảo trợ xã hội../.

 

      

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 9