Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Xã Bình Điền xin ý kiến đóng góp của CB và nhân dân về các kênh thông tin " Trang thông tin điện tử xã ".
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/10/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/10/2015
Xem góp ý

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 2