Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
419 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
03/QÐ-UBND10/04/210410/04/2104xQuyÕt ®Þnh VÒ viÖc khen th­ëng tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong C«ng t¸c b¶o vÖ rõng vµ phßng chèng chõa ch¸y rõng n¨m 2013
217/QÐ-UBND19/08/202125/08/2021xquy chế làm việc của UBND xa Bình Tiến nhiệm kỳ 2021-2026
218/QÐ-UBND19/08/202119/08/2021xquyết định phân công nhiệm vụ của CBCC trực thuộc UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
1184/TB - UBND09/04/202109/04/2021xTHÔNG BÁO Nội dung, kết luận buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã
54/QÐ-UBND27/04/202027/04/2020xQuyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
135/KH-UBND27/04/202027/04/2020xKế hoạch Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2020
30/2020/NÐ-CP05/03/202005/03/2020xCông tác Văn Thư
01/CH-UBND30/10/201930/10/2019xBộ câu hỏi thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính
S?: 210/KH-UBND15/10/201915/10/2019xKẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019
40/BC-UBND15/03/201915/03/2019xbáo cáo Kiểm soát TTHC quý I năm 2019
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 448.206
Truy câp hiện tại 13